77.4 F
San Jose
Thursday, September 21, 2023
printing-new3-728-1
Vidan_Radio_728
previous arrow
next arrow

Nếu Nước Mỹ Sụp Đổ, Quý Vị Sẽ Đi Đâu?

Nếu nước Mỹ sụp đổ, quý vị sẽ đi đâu?

Bức Tâm Thư cảm động của tướng Michael Flynn gửi người dân Mỹ trước cuộc bầu cử tổng thống quan trọng năm 2020.

Quý vị sẽ đi đâu để tìm ra được một quốc gia cho quý vị các cơ hội và bảo đảm đời sống của cá nhân, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc được nêu rõ trong hiến pháp khi sáng lập của quốc gia chúng ta, và được bảo đảm có một chính phủ của dân, do dân và vì dân?

Thử kể tên một quốc gia nào cung cấp phúc lợi cho quý vị và gia đình quý vị tương đương hoặc hơn Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ này?

Câu trả lời là: Không có, không hề có một nơi nào như vậy!

Đây là miền đất của chúng ta, có dân tộc của chúng ta, có các thành phố, khu phố và đường phố của chúng ta, và đây chính là tổ quốc quê hương của chúng ta.

Cựu Tổng thống John F. Kennedy mô tả nước Mỹ là ngọn hải đăng hy vọng cho bao người khác trên thế giới. Đây là nơi chốn của chúng ta, là trách nhiệm của chúng ta, xây dựng nền tảng, phát triển. Sự lớn mạnh của chúng ta với tư cách là một quốc gia từ sự chưa hoàn hảo, tuy chưa dày kinh nghiệm nhưng có khả năng để bù đắp và sửa đổi bản thân của chúng ta để phát triển.

Điều khiến nước Mỹ trở thành ngọn hải đăng hy vọng chính là chúng ta. Một quốc gia của những người tự do sáng tạo ra ý tưởng, của những người giải quyết vấn đề, của những người đưa ra quyết định, của những người giao tiếp, của những người làm việc, của những người xây dựng và của những chiến binh… theo đúng như truyền thống: chúng ta có thể tự do suy nghĩ, tự do ngôn luận, hành động và đưa ra kết quả.

Nhưng hy vọng không phải là một kế hoạch tất yếu: chỉ hy vọng suông thì chưa bao giờ chiến thắng trong một cuộc chiến, cũng như sẽ không giành được hòa bình ngay tại nước nhà.

Chúng ta không thể hy vọng để mắt nhắm tai ngơ trước nỗi đau đớn sự thật rằng chính sự tồn vong của chúng ta, lại một lần nữa, đang gặp nhiều nguy cơ.

Những hệ tư tưởng Mác-xít lỗi thời đã và đang xâm chiếm dòng truyền thông của chúng ta như một mạng lưới dây leo kết chặt đang tìm cách bóp chết cây sồi cao lớn của nước Mỹ hùng mạnh.

Những ý thức hệ này tự bộc lộ qua:

1) sự kiểm duyệt của phương tiện truyền thông xã hội đối với việc trao đổi ý tưởng tự do;

2) truyền thông đang là phương tiện dẫn dắt, hướng tới kiểm soát suy nghĩ người dân;

3) tính đúng đắn của chính trị đang được thiết kế để buộc người dân phải tuân thủ;

4) Lạm dụng công nghệ phi đạo đức hỗ trợ tình trạng an ninh do mệnh lệnh của một nhóm thiểu số.

5) việc bầu cử, trang bị vũ khí và thực thi các ý tưởng, luật pháp và hiến pháp được thiết kế ra để bảo vệ chúng ta.

Nhưng rồi chúng ta sẽ là một thế hệ nghèo đói, phân tán và nô dịch của “thế giới thứ ba” nếu chúng ta chọn cách thụ động và cho phép những người đang tìm cách áp dụng những hệ thống tư tưởng thất bại đó lên toàn nước Mỹ. Hoa Kỳ là thành trì cuối cùng của tự do và chúng ta đang bị bao vây tứ bề…

Vì vậy, tôi xin hỏi quý vị một lần nữa: nếu nước Mỹ bị mất đi, quý vị sẽ đi về đâu?

Để chắc rằng tình huống đó không xảy ra, đòi hỏi tất cả chúng ta phải phản công. Thời điểm sợ hãi bây giờ phải chuyển từ cơn giận thành hành động. Bây giờ là lúc tất cả những người công dân tốt của Hoa Kỳ phải hành động để bảo vệ những gì thuộc về chúng ta bằng nhân quyền và hiến pháp.

Điểm mạnh của chúng ta là một quốc gia có sự đa dạng trong suy nghĩ, khả năng phán đoán, tinh thần đoàn kết, lòng dũng cảm và sự cống hiến cho những điều đúng đắn và công bằng.

Các Tổ phụ Sáng lập quốc gia của chúng ta có thể chưa hoàn hảo và không đúng về mặt chính trị.

Nhưng họ đã nói ra suy nghĩ, chia xẻ ý tưởng, làm việc với những người dân của mình, mạo hiểm tính mạng, sự tự do và tài sản để chắc chắn rằng các cơ hội mà sự tự do đại diện quốc gia mang lại sẽ được bảo đảm về mặt hiến pháp trong suốt cuộc đời của họ.

Tóm lại, họ đã hy sinh cống hiến rất nhiều. Các thế hệ người Mỹ sau này đã dần dần không được biết đến những Tổ Phụ của quốc gia, họ mặc nhiên thừa hưởng thành quả từ sự kiên định dũng cảm, sự tận tâm hy sinh cao cả đó. Và kiến ​​thức về lịch sử không đủ chắc chắn để bảo vệ những gì đang thuộc về chúng ta được sinh ra, sống theo luật pháp và có trách nhiệm một cách hợp lý đúng đắn.

Đừng mù quáng bỏ phiếu cho một tương lai vô định. Lòng tốt, sự hào phóng, lòng dũng cảm xông pha máu lửa và sẵn sàng giúp đỡ đồng bào của chúng ta trong các cơn hoạn nạn là dấu ấn đặc biệt của “giấc mơ Mỹ”. Nhưng giấc mơ Mỹ không thực sự là giấc mơ chỉ dành cho tương lai; mà nó phải thể hiện như cơ hội cho hiện tại.

Và, giấc mơ Mỹ bắt nguồn từ sức mạnh của người dân Mỹ là thực hiện “quyền lực tối thượng” của lá phiếu bầu. Chúng ta được trao quyền tuyệt đối để tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của chúng ta, cuộc sống con cái chúng ta và cuộc sống những người hàng xóm quanh chúng ta.

Chúng ta có thể giảm thiểu sự hối tiếc của “một người mua lầm hàng dõm” sau từng kỳ bầu cử bằng cách nghiên cứu tiểu sử các ứng cử viên mà chúng ta bầu để họ làm đại diện cho chúng ta tại địa phương, tiểu bang và chính phủ liên bang.

Nếu các ứng viên đó chúng ta chưa hiểu rõ, chúng ta nên tiếp xúc họ, hỏi họ về ý định cũng như những điều họ tin tưởng, vấn đề Xã Hội họ ưu tiên, các vấn nạn và khủng hoảng trước mắt. Xin đừng bỏ phiếu một cách mù quáng cho tương lai không xác định, cho những người chưa đủ tin tưởng.

Hãy chắc chắn giá trị phiếu bầu của bạn được tính và không cho phép người khác thao túng nó cho các mục đích lợi ích riêng tư của họ.

Hãy cân nhắc và cẩn thận gửi những đại diện hợp lý vào các vị trí của chính phủ, là những người sẵn sàng đấu tranh cho sự tốt đẹp thịnh vượng của cả quốc gia, của tiểu bang và địa phương.

Như Martin Luther King Jr. đã gợi ý, khi được quyền bầu cử, công dân chúng ta chính là những người có quyền hạn bắt buộc các giới chức được bầu đó phải chịu trách nhiệm để chắc rằng lời nói của họ phải đi đôi với hành động của họ. Cùng với những người công dân khác, hành động này nằm trong tầm tay của quý vị.

Đây chính là lòng yêu nước căn bản và chúng ta không nên để bị lung lạc bỏ mất những gì chúng ta tin tưởng. Hãy đứng lên vì lý tưởng nước Mỹ và giấc mơ Mỹ là những yếu tố quan trọng làm nên giá trị Mỹ. Tôi coi trọng đức tin của mình, gia đình mình, đất nước mình và những người chân chính là những người sẵn sàng sát cánh cùng tôi trong suốt thời khắc gian nan này.

Mỹ là vùng đất của cơ hội, và sự tự do của tinh thần con người chính là con đường để đạt được cơ hội đó.

Miền đất của một quê hương Tự Do Dân Chủ không nơi nào sánh kip.

Để củng cố nền cộng hòa của chúng ta, mọi người dân Mỹ phải làm phận sự của mình; đây là những gì định hình cho nước Mỹ. Tất cả chúng ta đang làm những phần việc trên khắp miền đất nước – ví dụ: làm việc trong hội đồng trường học, trong thủ phủ tiểu bang, trong các cộng đồng nhà thờ, trong các cuộc thi đua địa phương, tham gia cải cách luật bỏ phiếu, quan sát các trang web bỏ phiếu, phát biểu về thay đổi khẩu trang, các chính sách về thuốc chích ngừa, v.v…

Mọi người đều cùng làm việc, không cần ai phải làm tất cả mọi thứ, không cần ai trong chúng ta phải trở thành “siêu nhân” của Washington, D.C. Nhiều người tự hoàn thành phần việc nhỏ của mình sẽ tạo ra kết quả lớn cho cả khối cộng đồng.

Mặc dù chúng ta cần các nhà lãnh đạo ở cấp cao quốc gia để chiến đấu cho chúng ta, nhưng công việc được thực hiện ở cấp thấp địa phương vẫn duy trì một nền tảng vững chắc, giúp chúng ta không bị ảnh hưởng. Nước Mỹ vẫn có một vài thánh Joan of Arcs, những “bông hoa nhỏ” sống cuộc đời ẩn dật đơn sơ và trung thành với những điều nhỏ bé là yếu tố quan trọng để đất nước chúng ta phát triển thịnh vượng.

Mọi người cần nhất quyết tham gia. Từ bỏ các kế hoạch riêng tư của quý vị, hãy tham dự các cuộc họp địa phương tại thị trấn hoặc tòa thị chính nơi ở của quý vị. Cố gắng cập nhật nguồn tin và nói ra cho bạn bè biết suy nghĩ của quý vị để khích lệ lẫn nhau. Chúng ta phải chắc rằng chúng ta thường thảo luận về chính trị với con cái và dạy chúng thấm nhuần những giá trị tốt đẹp, tích cực của nước Mỹ, thay vì phó mặc con cái cho hệ thống trường học dạy dỗ và nhồi sọ. Đây là tất cả mọi thứ mà chúng ta không nên để mất đi.

Đôi lúc chúng ta cảm thấy như chúng ta không thể sửa chữa được mọi thứ nữa, nhưng tại sao không thử ngay bây giờ?

Hãy chống lại cảm giác buông xuôi này và thay vào đó bắt tay vào những công việc nhỏ quý vị có thể làm, và cùng nhau chúng ta sẽ chuyển hướng đi lệch của con tàu.

Hãy nhớ rằng công việc tôi mô tả không thể có kết quả nhanh và không thú vị. Nó chậm rì và tẻ nhạt. Các cuộc họp hội đồng địa phương thường kéo dài; vận động hành lang tại thủ phủ tiểu bang của quý vị rất mất thời gian; thảo luận về chính trị với bạn bè, gia đình hoặc hàng xóm của quý vị không thoải mái và đôi khi bị họ lánh xa và ghẻ lạnh. Vâng, nó khó lắm, cuộc sống luôn luôn khó khăn!

Ở cấp địa phương, chúng ta phải động viên, khuyến khích nhau chăm lo những việc nhỏ. Đó là cách chúng ta truyền cảm hứng và động lực cho nhau, đó là cách chúng ta tạo ra sự khác biệt.

Là một công dân Mỹ, tôi đã từng phục vụ trong quân đội để bảo vệ đất nước và đó là cách sống của tôi. Tôi cũng đã và đang chuẩn bị để bảo vệ chính mạng sống của mình. Tôi chỉ có một “ngọn đèn” hướng dẫn hành động của tôi, và đó là ngọn đèn của kinh nghiệm từng trải qua.

Tôi đã nhìn thấy ma quỷ, sự ác, và nỗi sợ hãi lớn nhất của chúng chính là lòng can đảm, sự tận tụy, dám hy sinh chịu trách nhiệm. Mặt nạ của ma quỷ thường sẽ là một nụ cười ngọt ngào và một sự chìa tay ra thánh thiện, nhưng đừng để bị đánh lừa hoặc ru ngủ bằng những cái bề ngoài đó mà hãy thức tỉnh và hành động dũng cảm với sự tận tuỵ hy sinh.

Tổ phụ sáng lập Samuel Adams nói, “Nếu quý vị yêu thích tiền bạc sự giàu có hơn là sự tự do, sự yên bình của một kẻ nô lệ hơn là đứng lên đấu tranh mất mát để giành lại tự do cho bản thân thì hãy rời chúng tôi và trở về nhà đi. Chúng tôi không cần lời khuyên can hay vòng tay ôm ấp của quý vị. Hãy gục đầu cúi xuống liếm tay kẻ phân phát cho quý vị miếng ăn; cầu chúc xiềng xích chỉ cứa nhẹ lên cổ quý vị, và hậu thế sẽ quên đi rằng quý vị từng là đồng chủng của họ”. Về căn bản, nếu quý vị không yêu thích nước Mỹ hoặc những điều đại diện cho nước Mỹ, quý vị cứ ra đi nơi khác đừng nên ở đây nữa.

Không có gì lạ khi con người luôn tự mãn trong lúc đang đắm chìm trong thứ ảo giác của tự do trá hình. Những kẻ độc tài luôn muốn cai trị một đám quần chúng dốt nát không biết rõ tin tức. Trên thực tế, đó là lợi ích và điều tốt nhất cho bọn chúng. Bạn có bao giờ hỏi tại sao các phương tiện truyền thông dòng chính của chúng ta cứ liên tục lừa dối chúng ta qua các bài báo sai sót, bóp méo sự thật, và nặc danh hay không?!

Thụ động mong chờ có ai đó sẽ cứu giúp chúng ta, hy vọng Chúa sẽ giáng đòn trừng phạt xuống bọn gian ác ngay trước mắt chúng ta, hoặc những người nào khác sẽ thay thế chúng ta để thực thi công lý… đều là những suy nghĩ thật ngờ nghệch và vô tâm!

Nếu cứ nhắm mắt làm ngơ trước sự thật phũ phàng là sự lãnh đạo độc tài đang gõ cửa từng ngôi nhà nước Mỹ sẽ không cứu được chúng ta thoát khỏi những hiểm họa mà chúng ta chắc chắn sẽ đối mặt. Tương lai không ai biết trước số phận, nhưng không nhất thiết cứ phải mù quáng đâm đầu vào một ngõ cụt?!

Nước Mỹ hiện đang cần rất nhiều những người yêu quý nó để ra tay ngăn chặn sự tàn phá khắp nơi. Đừng quên: Những thứ quý giá nhất chỉ có thể được cứu thoát bằng sự tự nguyện hy sinh.

Chính các hiến pháp do các Tổ phụ sáng lập của chúng ta thiết kế để chắc chắn trách nhiệm phải truy cứu và các quyền tự do của chúng ta đang ngày càng trở nên bị thách thức bởi các thế lực đen tối và xấu xa trơ tráo tìm cách chiếm đoạt và phá hủy các hiến pháp đó, nó đang làm thay đổi thành quả của đời sống tiến hoá xã hội Mỹ, tấn công văn hoá và lịch sử của chúng ta, xoá bỏ các di tích công trình lịch sử, đang phá bỏ quá khứ lâu đời của chúng ta, nó đang xóa bỏ các cấu trúc xã hội và cấu trúc xây dựng nền móng quốc gia của chúng ta.

Đây không phải là lần đầu tiên chế độ độc tài thách thức sự tự do của chúng ta và cũng sẽ không phải là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, giờ là thời điểm và trách nhiệm của chúng ta hành động. Trên đường chúng ta đang đi, có “những kẻ ngu ngốc có mục đích” đang bạo loạn chiếm đoạt các đường phố thuộc các nơi đảng Dân chủ Mỹ đang cầm quyền, và xóa bỏ các truy cứu trách nhiệm. Cánh Tả sắp xóa bỏ dân quyền của chúng ta, và đang ra sức ủng hộ những kẻ bạo loạn trên khắp đường phố của chúng ta, ủng hộ nguyên do gây ra bạo loạn và sự phá hoại… rồi tất cả chúng cũng sẽ bị ném sang một bên. Chúng chỉ hữu ích cho đến khi họ không thể điều khiển hay xử dụng được chúng nữa.

Đối với tôi, tôi có thể hình dung những người theo chủ nghĩa Marx luôn khuyến khích người trẻ dùng bạo lực và ma túy trên khắp đường phố của chúng ta để lấy cớ xóa bỏ quyền sở hữu súng đạn, ra các quy định chặt chẽ và tước đoạt Tu chính án thứ Hai cho quyền tự do tự vệ chính đáng của chúng ta.

Ngày nay, chúng ta đang thấy ngay tại các địa phương, nhà cầm quyền đã vô hiệu hoá hiến pháp về việc truy cứu trách nhiệm của những người ủng hộ cánh tả, giúp chúng chận đứng hoặc tiêu diệt bất kỳ ý kiến phản đối nào dám làm tổn hại đến sự cai trị của họ.

Các công ty kỹ thuật cao thiên Tả đang phát triển mạnh nhờ vào việc xâm phạm Hiến pháp và Tuyên ngôn nhân quyền về quyền riêng tư của chúng ta, chúng đang theo dõi chúng ta, kiểm duyệt theo ý muốn của chúng tất cả những tin tức chúng ta có thể nhận được và gửi đi. Do đó, chúng ta không nên chủ quan và mất cảnh giác…

Có phải chúng ta đang hướng đến một nước Mỹ tồi tệ như một quốc gia hạng ba hay một xã hội hủ bại như trong các thể chế của quá khứ?

Các dân quyền của chúng ta, tài sản của chúng ta, tự do của chúng ta, hạnh phúc của chúng ta… đúng vậy, ngay chính mạng sống của chúng ta hiện tại cũng đều đang bị đe dọa trong cuộc bầu cử sắp tới này.

Quý vị hỏi: Điều này có thể xảy ra không?

Nền cộng hòa của chúng ta do con người tạo ra; vì vậy, nó cũng có thể bị hủy bỏ do con người.

Chúa cũng đang gặp rủi ro khi bọn cấp tiến mới đang hối hả tìm cách chiếm cứ nước Mỹ. Hãy nhớ những gì bọn họ thù ghét. Khi chúng ta quỳ gối thờ kính Chúa, là họ biết chúng ta vẫn có thể đứng thẳng trước bất cứ ai.

Tuy nhiên, kế hoạch của họ phải phụ thuộc vào việc chúng ta đi trên con đường mà bọn họ đã vạch sẵn ra. Tương lai của chúng ta không biết được, nhưng bởi ân điển của Chúa, Ngài là người sẽ rọi chiếu ánh sáng cho chúng ta, chỉ dẫn cho chúng ta con đường đi đến với sự thật và công lý.

Tôi không phải là một Tín đồ cuồng tín. Nhưng tôi tin sức mạnh của Đức tin mãnh liệt vào Chúa là điều thiết yếu để con người có cuộc sống thể chất hạnh phúc và tinh thần khỏe mạnh hơn. Mặc dù tất cả chúng ta đều không hoàn hảo nhưng chúng ta có khả năng để học hỏi, tự hướng thiện và phát triển.

Thời gian để phát triển tinh thần ái quốc là ở chúng ta. Lột bỏ đức tin tôn giáo ra khỏi nước Mỹ là điều mà Cánh Tả của chủ nghĩa Mác đang cố gắng làm khi chia rẽ tín hữu với nơi thờ phượng.

Chúng ta không cho phép điều này xảy ra nữa. Cuộc tấn công vào xã hội hiện nay sẽ chấm dứt nếu mỗi người chúng ta cứ làm đúng phần việc của mình.

Nói ít sẽ có ý nghĩa trong khi cần phải hành động nhiều hơn, và bây giờ, đã đến lúc hy sinh quên mình để bảo vệ và duy trì sự toàn vẹn của quốc gia, một quốc gia mà chúng ta đã mang ơn rất nhiều.

Quá khứ phong phú của chúng ta chứa đầy sức mạnh, và sự không hoàn hảo đã tạo ra chúng ta là ai của ngày hôm nay. Đó là một quá khứ đầy những vị anh hùng và những người xấu, quá khứ đầy nghịch cảnh, đầy sự thử thách và ý chí để vượt qua.

Trân quý quá khứ, không lãng quên lịch sử chính là cách để chúng ta có thể tin rằng con cháu của chúng ta sẽ không lặp lại những đau khổ hoặc thử thách mà tổ tiên chúng ta đã từng chịu đựng.

Người Mỹ trong quá khứ đã thắng thế hoàn toàn trong suốt những lúc đất nước có chiến tranh, bất ổn xã hội, độc tài chuyên chế và sự đối nghịch từ các phe phái bên ngoài.

Giờ đây, cách duy nhất để chiến thắng khi đối mặt với ma quỷ hoành hành là đứng lên bảo vệ và giữ chặt lấy những gì thuộc về chúng ta một cách hợp pháp, đúng luật pháp và những gì được sinh ra từ ân điển của Đức Chúa Trời.

Chúng ta sẽ thắng! Chúng ta phải thắng! Mỗi nhà lãnh đạo cộng đồng, những người chưa từng bước ra khỏi nhà để tham dự các sinh hoạt xã hội, cộng đồng, bây giờ xin hãy bước ra để hỗ trợ đất nước chúng ta, bảo vệ cộng đồng chúng ta, bảo vệ những người thi hành luật pháp, bảo vệ các tổ chức tôn giáo, bảo vệ đức tin và bảo vệ tương lai con em của chúng ta.

Hãy hành động! Xin quý vị hãy lấy lại thành phố đầy tràn hy vọng của chúng ta. Tương lai của quý vị, tương lai con cháu, láng giềng của quý vị và nền tảng cộng hòa của tất cả chúng ta… đều phụ thuộc vào hành động và nỗ lực của quý vị hôm nay để cùng đứng lên làm cho giấc mơ Mỹ của chúng ta hôm nay và mỗi ngày trở thành hiện thực.

Cầu Chúa phù hộ nước Mỹ!

May God bless America!

Nguyên bản https://www.westernjournal.com/exclusive-gen-flynn…/

chuyển thông điệp này đến bạn bè cũng là một việc rất lớn lao.

Tin Liên Quan

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

Kết Nối Mạng Xã Hội

22,044Thành viênThích
8Người theo dõiĐăng Ký
- Quảng cáo -spot_img

Tin Mới Nhất